Welkom op de website van C'est bien ça! Docenten en cursisten vinden hier aanvullend lesmateriaal behorend bij de leergang C'est bien ça.

Woorden

Voor het oefenen van de woorden uit C'est bien ça zijn alle woorden (zowel Frans-Nederlands als Nederlands-Frans) die in de leergang aan bod komen ingevoerd in het programma Wrts, zie http://www.wrts.nl/cestbienca.

U kunt Wrts helemaal gratis gebruiken. Na een eenmalige aanmelding is het mogelijk in Wrts eigen woordenlijsten aan te maken en op te slaan. U kunt lijsten van de verschillende lessen combineren en woorden toevoegen.

Grammatica

Bij elke les is er een serie interactieve opdrachten waarin u de aan bod gekomen grammatica-onderdelen extra kunt oefenen. In de feedback wordt ook naar het tekstboek van C'est bien ça verwezen. De interactieve opdrachten zijn bedoeld als extra oefenmateriaal, waarmee u uw eigen vorderingen kunt controleren.

Herhalingsopdrachten

Na hoofdstuk 1 t/m 8; hoofdstuk 9 t/m 15 en 16 t/m 22 is er een reeks opdrachten om te kijken of u een aantal onderdelen van de voorgaande hoofdstukken voldoende beheerst. De antwoorden op de vragen vindt u in het linkermenu onder 'Sleutel'.

Cultuuropdrachten

Bij enkele hoofdstukken zijn er culturele interactieve opdrachten. Hierin maakt u kennis met een stukje Franse cultuur. Per opdracht krijgt u automatisch feedback. Aan het eind is er een interactieve toets om uw kennis te testen. De resultaten verschijnen in een scoreformulier dat u kunt uitprinten.

Docentenhandleiding

Bij C'est bien ça kunt u gebruik maken van zowel een Nederlandstalige als een Franstalige docentenhandleiding. U kunt de docentenhandleidingen gratis downloaden via deze website.